Contact

De verenigingsavonden vinden alle maandag avonden plaats, uitgezonderd de zomermaanden. Voor werplessen kunt U eveneens terecht op het onderstaand adres:

De verenigingsavonden vinden plaats op honkbalvereniging SC Vlaardingen Holy aan de Zwaluwlaan 480.

Voor alle administratieve aspecten en de ledenadministratie van de vereniging kunt U per mail terecht bij de secretaris:
secretaris@kunst-en-vliegwerk.nl

Voor alles wat er met (verenigings-)geld te maken heeft, kunt U terecht bij de penningmeester:
Email adres: penningmeester@kunst-en-vliegwerk.nl
IBAN: NL89INGB0001619288 t.n.v. VVV Kunst- en Vliegwerk

Voor alles wat met de website te maken heeft kunt U terecht bij de webmaster.
Email adres: webmaster-KVV@kunst-en-vliegwerk.nl

Voor alles wat hierboven niet benoemd is, kunt U terecht bij de voorzitter:
Yme Dikkerboom
Email adres: voorzitter@kunst-en-vliegwerk.nl