Privacy beleid KVV

Privacy Statement: Vlaardingse Vliegvissers Vereniging “Kunst en Vliegwerk”.                                   

Rev.1.1

De Vlaardingse Vliegvissers Vereniging “Kunst en Vliegwerk” (KVV) respecteert de privacy van alle leden en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken je persoonsgegevens in het kader van een ledenbestand KVV, die deze gegevens dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligt. Wij verwerken de onderstaande persoonsgegevens op basis van deze privacyverklaring:

– wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.

– wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist.

– wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De secretaris is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Deze privacyverklaring gaat in op 25 mei 2018 om 00:00

Gebruik van persoonsgegevens:

Wij nemen ieder verenigingslid op in de administratie. In de administratie staan de volgende gegevens:

je naam- achternaam- factuuradres- woonplaats- emailadres- foto- vliegvis ervaring buitenland.

Als lid KVV worden je persoonsgegevens opgeslagen op een beveiligde data drager.

De secretaris is beheerder van de persoonsgegevens en binnen de vereniging diegenen die deze persoonsgegevens hanteerd in het kader van: informatie- activiteiten en evenement t.b.v. de leden en de facturering.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de vereniging KVV.

Verstrekken gegevens aan derden:

Soms moeten we je gegevens delen met bevoegde autoriteiten.

We beperken de gegevens die we delen met derden tot alleen de doeleinden waarvoor de andere ze nodig heeft.

Ze worden streng gecontroleerd door KVV om er zeker van te zijn dat je privacy beschermd blijft.

Deze partijen mogen nooit zelfstandig jouw gegevens gebruiken of doorgeven.

Ook kunnen we je gegevens doorgeven als we daartoe verplicht worden door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak.

Beveiliging:

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Het ledenbestand wordt onder een password opgeslagen in Windows 10 met Panda Protection.

Bewaartermijnen:

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als je lidmaatschap duurt of bij overlijden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist

(zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Inzage en wijzigen van je gegevens:

Voor vragen omtrent privacy, inzage, beperking en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via secretaris@kunst-en-vliegwerk.nl

Of om gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens:

Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen.

Namens het bestuur Vlaardingse Vliegvissers Vereniging “Kunst en Vliegwerk”